slider top

Vreemde Eenden & Wonderkinderen (Strange Ducks & Prodigies)


Far from the Tree: Parents, Children and the Search for Identity, by Andrew Solomon.

door Mischa de Vreede

Far from the Tree werd door de New York Times verkozen tot een van de tien beste boeken van 2012. Het is een verpletterend werkstuk, volgepropt met feiten en veronderstellingen, case histories en theorieën. Van de 962 bladzijden zijn er 250 besteed aan noten en 77 aan de auteur zelf… Aanvankelijk ergerde ik me aan het gemak waarmee hij zijn geaardheid gelijkstelde aan afwijkingen als DS, doofheid of dwerggroei. Maar gaandeweg ging ik hem zijn opdringerigheid vergeven. Iemand die aan zijn gespreks-genoten hij interviewde meer dan driehonderd gezinnen waar hij keer op keer naartoe ging, er zelfs logeerde zoveel pijnlijke verhalen ontlokt moet ook wel iets van zichzelf durven prijsgeven… De verhalen van direct betrokkenen zijn weer hartverscheurend. Moed, machteloosheid, wanhoop, woede en onvoorwaardelijke liefde: het is er allemaal en meestal gelijktijdig. Schaamte en schuldgevoel bij de vraag of je een kind dat je niet aankunt naar een inrichting moet sturen. Of je, bij erfelijke belasting, zo n kind wel geboren had moeten laten worden.

Far from the Tree was chosen by the New York Times as one of the ten best books of 2012. It’s a cracking piece, stuffed with facts and assumptions, case histories and theories. Of the 962 pages, 250 are devoted to notes and 77 to the bibliography… At first I was annoyed by the ease with which he equated his orientation to DS abnormalities, deafness or dwarfism. But gradually I started to forgive him his intrusion. Someone who enjoys conversations, interviews and even overnight visits with more than three hundred families, eliciting many painful stories, must also dare to reveal something of himself… The stories of those directly involved are heartbreaking again. Courage, powerlessness, despair, anger and unconditional love: it’s all there and usually simultaneously. There is shame and guilt involved in determining whether you should send a child that you cannot handle to an institution. Whether you, as a child ought to have let it be.

(To read the full review, please visit De Groene Amsterdammer.)